Professionals

De behandelaars van het Schouder Expertise Centrum (SEC) volgen na- en bijscholing, in Nederland, maar ook bij gerenommeerde buitenlandse kennisinstellingen en universitaire centra. Praktijkervaring wordt uitgewisseld en problemen en casuïstiek besproken. Daarnaast geven onze behandelaars cursussen op het gebied van schouderklachten om kennis en vaardigheden over te dragen aan andere (para)medici.

Onze expertise delen we graag met u, onder andere via:
Second opinions
Cursussen